Objawienia w Garabandal

Garabandal, a dokładnie San Sebastián de Garabandal, jest wioską w północnej Hiszpanii.

Znana jest z objawień Michała Archanioła i Matki Najświętszej czterem dziewczynkom: Conchicie González, Marii-Dolorez Mazon, Jacincie González oraz Marii-Cruz González.

Objawienia miały miejsce w latach 1961-1965.

W przesłaniu z objawień Matka Boża mówi o odstępstwie od wiary w Kościele – przeniknięciu masonerii do struktur Kościoła katolickiego oraz o konieczności podtrzymania tradycyjnej wiary katolickiej. Zapowiada dramatyczne wydarzenia, a także jedno szczególne mistyczne wydarzenie zwane Ostrzeżeniem mające nastąpić dla całej ludzkości oraz Wielki Cud na wzgórzu objawień w Garabandal. Przekazuje wiele szczegółowych proroctw w tym te dotyczące trzech papieży oraz o powrocie komunizmu. Matka Najświętsza mówi też o prześladowaniu księży i mszy katolickiej, karze za grzechy, apokaliptycznym wielkim ucisku i końcu czasów.

Czytaj podstawowe informacje o objawieniach we wprowadzeniu.