Ostrzeżenie

Objawienia Matki najświętszej w Garabandal przepowiadają nadzwyczajne, spektakularne i nadprzyrodzone wydarzenie zwane Ostrzeżeniem – w jednej chwili na niebie pojawi się krzyż Chrystusowy, a wszyscy ludzie na ziemi odczują w sercach działanie Ducha Świętego, który pokaże im stan ich duszy.

Wydarzenie to jedynie nieliczni odczują jako czystą radością bycia z Chrystusem – dla większości będzie ono stanowić wewnętrzny ból spowodowany pogrążeniem własnej duszy w grzechach. Jest to zapowiedź tego, co czeka ludzi po śmierci.

Ostrzeżenie nastąpi po to, by pokazać światu, że żyje w grzechu, że potrzebuje odkupienia od Chrystusa i wezwać do nawrócenia przed Dniem Ostatecznym.

O tym wydarzeniu mówią także inne proroctwa i objawienia.

Czytaj o tym więcej w wywiadach z wizjonerkami.