Pielgrzymki

Chętnych na pielgrzymkę do Garabandal zapraszamy do kontaktu. Może za jakiś czas uda się ją zorganizować.