Wielki Cud

W niespełna rok po Ostrzeżeniu Matka Boża zostawi na miejscu objawień w Garabandal widzialny, nadprzyrodzony znak zwany Wielkim Cudem.

Podobne znaki mają być dane także w miejscach innych objawień – na potwierdzenie ich prawdziwości.

Czytaj o tym więcej w wywiadach z wizjonerkami.