Polityka ochrona danych osobowych


Przekazane przez Państwa dane osobiste – adres mailowy oraz imię lub imię i nazwisko – przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i nie są udostępniane publicznie ani osobom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest redakcja strony Garabandal.pl (formalnie Elgido sp. z o.o., Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, info@garabandal.pl, tel. 505616403)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wysyłki nowych postów i informacji z newslettera.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże z oczywistych względów odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wysyłki informacji.